Nguyễn Long Studio

• Địa chỉ: 413/8 Lê Văn Sỹ phường 12 quận 3.

• Số điện thoại: 08 3931 8800 Hotline: 0983 900 800

• Email: nguyenlongstudio@gmail.com

• Website: http://www.nguyenlongphoto.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://nguyenlongstudio.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/nguyenlongstudio/